Öronakupunktur vs öronakupressur (auriculoterapi)

Öronakupunktur "är en behandlingsmetod där punkter i örat stimuleras för att ge effekter i andra delar av kroppen. Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar och står i relation till ett visst organ, en kroppsdel eller en funktion kan man förebygga sjukdomar, behandla sjukdomar och ge smarlindring." Kajsa Landgren ur "Öronakupunktur".
Denna behandlingsmetoden, auriculoterapi, utvecklades av läkaren Paul Nogier på 1950-talet.
Öronakupressur motsvarar öronakupunktur men utan nålar.
 

ÖRONAKUPRESSUR OCH BEHANDLING AV STRESSRELATERADE SYMPTOM

Vi på EkoMassage jobbar enbart med öronakupressur, och använder i stället för nålar så kallade kulplåster eller fröplåster. Det är en liten kula, eller ett frö, som fästs över punkten med ett litet plåster. Kulan utöver ett kontinuerligt tryck på akupunkturpunkten och kan sitta kvar mellan 6-10 dagar.
Behandlingen ges i 6 till 10 veckor, en gång per vecka och tar ca.15min per gång.
Metoden är smärtfri!
Vi sätter kulplåstren enligt NADA-modellen och behandlar symptom som ofta är relaterade till stress.
NADA-modellen användes i 1970-talet för att behandla abstinens hos missbrukare. Idag används NADA vid olika former av beroende men också vid oro, ångest och sömnstörningar.
NADA-protokollet innefattar en punktkombination av 5 bestämda punkter i örat. Två av dessa punkter är av de mest rogivande öronpunkterna, Shen Men och Sympatikus. Och fyra av dem fem NADA-punkterna ligger i den del av örat som innereras av vagusnerven (vilket delvis kan förklara den rogivande effekten.)

Eftersom NADA-behandlingen är så avstressande och lugnande rekommenderar vi att du kontaktar oss om :

-du önskar minska din stress eller stressymptomen som t.ex. oro, ångest, sömnsvårigheter.
-har diagnostiserats med PTSS (det tillstånd som kan uppstå efter akuta traumatisk händelser eller efter långvarig stress)
-har diagnostiserats depression eller utmattningsdepression (utbrändhet).


NADA-behandling rekommenderas som komplement till en annan terapiform som KBT, samtalterapi, osv men det är inget krav. Däremot tycker vi att du borde tala om till din terapeut att du går på NADA-behandling hos oss.
Vi sätter inte något krav på att samtala under öronakupressurbehandlingen.
 

effekterna av behandlingen

Effekterna av öronakupressur enligt NADA är olika och beror på individen. Men vi har samlat en lista på de mest vanliga upplevda effekterna.

  • stark rogivande (speciellt för dem som är mycket oroliga eller har hög ångest).
  • avslappning
  • större inre koncentration och medvetenhet (ger mer fokuserade tankar)
  • ökad vitalitet (speciellt för dem som känner sig trötta och likgiltiga)
  • lindring av oro, ångest och drogsug
  • förbättring av sömnen
  • minskning av abstinenssymptom (för patienter som är i abstinensfas)