Smärtlindring

Förebyggande. Vid akut smärta. Vid kronisk smärta i samband med artros, fibromyalgi, nack-, muskelsmärtor och andra besvär.
Smärtlindringens första steg ger upphov till en signalöverlagring. Det betyder att meka-niska vågor utlöser positiva signaler i kroppen, som förtränger smärtornas signaler. En kortvarig användning kan eventuellt vara tillräckligt för att lindra akut smärta.
Vid sidan av steg 1 används steg 2 för smärtlindring på en långfristig och regelbunden nivå. Detta leder till produktion av hormonet endorfin som även är känd som kroppens eget smärtstillande medel.

bättre blod- och lymfflöde

Uppvärmning. Prestationsökning. Regeneration
Starka kroppsbelastningar gör att våra muskler hårdnar och att blodcirkulationen mins-kar. Många verkningsprinciper kan användas med positiv effekt. Genom de vibrationer som andullationen ger mjukas musklerna upp och blodcirkulationen och lymflödet för-bättras. Dessutom förs slaggprodukterna snabbare bort ur kroppen. Hela denna process hjälper vid regeneration efter idrott eller efter kroppslig ansträngning och vi orkar på det hela taget mer. Infraröd djupvärme sprider välbehag och tillåter vibrationerna att tränga ännu djupare in i vävnaden. Den regenererande effekten förstärks och resultatet blir en kroppslig och även mental avslappning.

stressreducering och avslappning

Motverka ålderstecken. Motverka stress. Avslappning och rekreation. Kroppsformning.
När avslappningsmekanismerna kommer igång, balanseras det vegetativa nervsystemet och man klarar stress bättre. Stressnivån sjunker och stresståligheten ökar.
Ansträng-ande arbete och stressituationer leder till hårda muskelspänningar. Med hjälp av andullation mjukas musklerna upp. Vi får avslappning på djupet och kan regenerera hela kroppen.
Med andullationens verkningsprincip 1 stimuleras cellerna till att producera mer energi, vilket i sin tur sätter igång bildningen av kollagen. Detta är viktigt för vår bindväv och ett välfyllt underhudslager. Stimulerad blodcirkulation och frisatta avslappningsmekanismer främjar denna process ytterligare genom ökad ämnesomsättning.
Ämnesomsättningen utgör en faktor för vår kroppsvikt. Den ger uttryck för de biokemis-ka processer som våra kroppsfunktioner behöver. Den aktiva ämnesomsättningen skiljer sig från person till person, varför den ena lyckas bättre med bantningen än den andra. Här hjälper andullationen att sätta fart på ämnesomsättningen och därmed att reducera vikt. Viktiga näringsämnen når enklare ut i vår kropp och slaggprodukter förs bort.

Andullationsterapi omfattning

Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.
Muskulär
I det här fallet talar vi om två huvudfunktioner: undvika muskelskador för ex. idrottare och behandla symtom på olika besvär såsom:
•fibromyalgi
• kronisk trötthet
• tendinit
•kontrakturer, inflammationer och muskelbristningar.
Skelett
Andullation bidrar också till att öka rörligheten i lederna och minska smärtan. Här är några besvär som kan förbättras vid användning av andullation:
• artrit och osteoartrit
• diskbråck
• ryggvärk
• ischias
• reumatism
Immunförsvaret
Andullation stimulerar lymfsystemet som rensar vår kropp från gifter, vilket leder till ett starkare immunförsvar och mindre vattenretention.
Cirkulation
Andullation förbättrar blodcirkulationen, vilket har en positiv effekt på:
•inflammationer och muskelvärk och gemensamma kontrakturer och spänningar.
• trötta ben
• åderbråck.
Nervsystemet
Vibrationerna tränger djupt in i vår kropp och pro-ducera känslor av fysisk och psykisk avslappning, vilket kan förbättra symtomen av besvär såsom:
• Parkinsons
• stress
• insomnia
• sömnstörningar
Energi
De specifika vibrationerna genererar en större mängd av molekylen ATP (adenosintrifosfat), som är vital energi i våra celler. Det gör personen vitalare och mer aktiv.

ANDULLATIONSTERAPI

Andullationsmassagen är en massageterapi.  Som terapi hör Andullation till kategorin “biofysikaliska” behandlingar. Med denna specifika och unika teknik appliceras orienterade och lågfrekventa vibrationer, samtidigt som deras amplitud och frekvens är stokastiskt modulerade. Det infraröda ljuset ger en djup värme, vilket ökar effekten av vibrationerna. När vibrationerna tränger in i huden stimuleras specifika sensoriska celler som känselkropparna Pacini och Meissner. Vibrationer och djupverkande infravärme ger även en stimulans som utvidgar blodkärlen och ger bättre blodcirkulation i respektive vävnad. Effekten är en avslappnad och skön värmekänsla.
Det finns inget hårt eller tryckande som en del upplever som smärtsamt i vissa massagestolar eller massagefåtöljer. På andullationssystemet ligger du bekvämt på rygg. Ryggläget ger dig större avslappning då ryggraden inte behöver hålla uppe kroppsvikten. Med benen högt främjas blodcirkulationen och korrekt lymfdränage fås under en andullationssession. Med denna position är du helt avslappnad och slipper onödiga muskelspänningar, vilket ökar behandlingens effektivitet: ju högre avslappning, desto större inverkan har behandlingen.
Andullation stimulerar inte bara huden och musklerna, utan har även en positiv inverkan på de inre organen. Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.
Det medicintekniska massagesystemet används framgångsrikt av Tysklands ledande sjukgymnaster, medicinska praktiker och kliniker. HHP Massagesystem är den första certifierade medicintekniska produkten för att skapa andullationsmassage med djupverkande infraröd värme.
HHP Massagesystem har utvecklats i nära samarbete med läkare, sjukgymnaster och massörer. Den senaste vetenskapliga forskningen har införlivats. Säkerhet och tillförlitlighet betyder mycket för hhp. ANDUMEDIC® 3 har testats enligt den tyska lagen för medicinska produkter klass 2 A (jfr. 93/42/EWG). Licensierad tillverkare är METEK GmbH som producerar hhp:s produkter i Leinefelde-Worbis, Tyskland.
Hela produktionsprocessen lyder under de högsta kraven och kontrolleras noggrant. Detta garanterar att även de högsta kvalitetsanspråk uppfylls.

Biverkningar, risker

Finns det biverkningar? Andullationsvibrerande massage med infraröd värme är en reglerande terapi, vilket innebär att den stödjer och återuppväcker kroppens naturliga funktioner. Studier har visat att, med korrekt användning, det inte finns några uppenbara biverkningar. Andullation har en uttalad positiv effekt på kroppen. Det finns inga kategoriska riskindikationer!
Vi rekommenderar att få råd av en läkare för vissa tillstånd, exempelvis för personer med elektroniska implantat, gravida kvinnor och patienter med akuta sjukdomar, innan man börjar långtidsbehandling med en Andullation-vibrerande massage med infraröd värme. Behandlingen är helt smärtfri.  En tillfällig ökning av symptom kan ske under behandling och kan vara ett uttryck för en aktivering av metabolismen och som sådant ett positivt tecken.

Referenslista

-Improvements in Pain, Well-being, Arterial Pressure, and Lower Limb Volume Following Andullation Therapy in Healthy and Unhealthy Humans.
Parras-Moltó A, Ribas-Serna J. Dose Response. 2019 May 9;17(2):1559325819840838. doi: 10.1177/1559325819840838. eCollection 2019 Apr-Jun. PMID: 31105478
-Massage therapy improves in vitro fertilization outcome in patients undergoing blastocyst transfer in a cryo-cycle.
Okhowat J, Murtinger M, Schuff M, Wogatzky J, Spitzer D, Vanderzwalmen P, Wirleitner B, Zech NH. Altern Ther Health Med. 2015 Mar-Apr;21(2):16-22. PMID: 25830275