Lymfmassage har till syfte att:
Stimulera lymfsystemet att öka transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan för att där renas och transporteras ut ur kroppen via urinen.
Ett bra lymfflöde ger starka smidiga muskler och en frisk kropp.
Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulationssystem, det är kroppens avlopp, det är ett eget system men som går in i hjärtats bana vid nyckelbensgropen.
Alla slaggprodukter och 20 % av vätskan som hjärtat pumpat ut tar lymfsystemet bort. Resten av vätska (vatten) 80 % går ut via venerna. Lymfans flöde går i riktning mot lymfstationerna och slutstation nyckelbensgrop. Kroppen bildar 2-4 liter lymfvätska/dygn som vi ska kissa ut.
Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulationssystem.
Lymfsystemet är kroppens immunförsvar och är viktigt för att kroppen ska kunna försvara sig mot infektioner av olika slag.
Lymfsystemet renar bindväven/fascian, ett bra flöde i lymfan skapar en elastisk fascia.
Lymfsystemet når hela kroppen utom hjärnan.